نرخ تورم در سال آینده کاهشی خواهد بود/ میرکاظمی: حذف ارز ترجیحی اثر تورمی در کالاهای اساسی ندارد

نرخ تورم در سال آینده کاهشی خواهد بود/ میرکاظمی: حذف