تفاهمنامه همکاری‌های فرهنگی بین ایران و مجارستان امضا می‌شود

تفاهمنامه همکاری‌های فرهنگی بین ایران و مجارستان امضا می‌شود به