ایران فرمول قیمت‌گذاری نفت خود را تغییر می‌دهد/ آغاز صادرات نفت ایران به اروپا، بزودی؟

ایران فرمول قیمت‌گذاری نفت خود را تغییر می‌دهد/ آغاز صادرات