قائم‌مقام بانک مرکزی منصوب شد

قائم‌مقام بانک مرکزی منصوب شد به گزارش بازار آنلاین یزد، دکتر